Uljanik Financijske usluge

Uljanik Financijske usluge d. o. o., društvo u 100%-tnome vlasništvu Uljanika d. d., za pružanje usluga posredovanja u financijskim poslovima za sva društva Grupe Uljanik. 

 

Poslovne su aktivnosti Društva: obavljanje platnoga prometa u zemlji i s inozemstvom, kreditno poslovanje s domaćim i inozemnim bankama, blagajničko poslovanje te stručni poslovi financijskog i poreznoga konzaltinga, usmjereni na racionalno upravljanje novčanim sredstvima i kontrolu likvidnosti. U potpunosti je osposobljeno za poslovanje u sustavu elektroničkoga plaćanja u internetskom okruženju, kao sastavnice integralnog informacijskoga sustava Grupe Uljanik. God. 2003. bilo je tridesetak zaposlenika.

Hrvoje Markulinčić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE