Ujčić, Josip

Ujčić, Josip, beogradski nadbiskup, sveučilišni profesor (Stari Pazin, 11.II.1880 - Beograd, 24.III.1964). Nakon što je završio studij na goričkoj bogosloviji 1902., zaređen je za svećenika. Nastavio je teološki studij u Beču (Augustineum) i 1908. obranio doktorsku disertaciju Historia glagolicae speciali cum respectu ad decreta pontificia