Tacco

Tacco (del Tacco, Ottaccio), koparska plemićka obitelj XIV-XIX. st. Pietro Ottaccio s nekoliko je članova porodice sudjelovao u koparskom ustanku 1348. U registar koparskog plemstva 1431. upisan je Dominico de Octatio; Bertuccio del Tacco upisan je u registar 13.VI.1463. Obitelj se dijelila na dvije grane: prva je živjela na Brolu, druga kraj crkve sv. Dominika, gdje su u XVII. st. preuzeli palaču u vlasništvu obitelji Belgramoni (palača Belgramoni-Tacco, danas muzej). Giacomo del T. bio je providur bratovštine sv. Antuna Opata (1454), a Giovanni T. bilježnik (1562). 

 

Obitelj je dala više uglednih književnika u XVI. st. (Nicolò, Giacomo, Bertuccio, Randolfo). Suprakomit koparske galije Gian Domenico Tacco borio se u bitki kraj Lepanta 1571. te na povratku preminuo na Krfu. God. 1650. obitelj je stekla posjed kraj Svetog Antona. U obiteljskim je svađama 1683. Alvise del Bello ubio Nicolòa del Tacca. Časnik Giuseppe del Tacco istaknuo se u dolini Neretve (1695) i Dalmaciji. Francesco del Tacco (umro 1705) bio je providur granica u Istri. Dne 22.I.1706. naslijedio ga je Giacomo del Tacco. Grofovski naslov obitelj je stekla 27.X.1735. Francesco del Tacco bio je član Accademije degli Operosi (1763-67), a 1788. predstojnik Accademije dei Risorti u Kopru. Važne dužnosti u javnoj su upravi obnašali i u doba francuske i austrijske vladavine: Antonio del Tacco 1802. bio je koparski načelnik, 1806. vicedom i savjetnik; Andrea del Tacco s grofom Barnabom Bruttijem jedan je od posljednjih sindika Kopra (do 17.XI.1814); Giuseppe del Tacco, koparski načelnik (1.XII.1832 - 30.XI.1834), bio je zapovjednik koparske nacionalne garde 1848/49. Njegovom smrću 13.VIII.1866. obitelj je izumrla.

LIT.: L. Decarli, Caterina del buso, Capodistria attraverso i soprannomi, Trieste 2003.
Salvator Žitko, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE