Šorići

Šorići, naselje kraj Rovinjskog Sela, istočno od Rovinja (45°6′N; 13°45′E; 166 m nadm. vis.); 41 st. (2001); općina Kanfanar. Nalazi se kraj ceste Rovinj-Kanfanar. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom (vinova loza, masline, žitarice).