Škole

Škole, zgrade za održavanje školske nastave kao zaseban arhitektonski korpus. U Istri se grade tek od XIX. st. Školstvo je do tada bilo vezano za sustav privatne edukacije, odnosno za Crkvu, pa se i nastava odvijala u aristokratskim i građanskim rezidencijama, odn. u župnim domovima i samostanskim građevinama. S druge strane, u Istri nije postojala Družba Isusova, koja je u XVII. i XVIII. st. ugl. bila pokretač osnivanja javnih škola na području Hrvatske.