Šćavet

Šćavet (tal. schiavetto: slavenski, tj. hrvatski), latinicom pisana crkvena knjiga, lekcionar na čakavskom narječju. U njem su tiskane poslanice i evanđelja koja se tijekom godine čitaju na misama. Usto u našim su lekcionarima tiskani i oni dijelovi mise koji se govore glasno (prefacije, molitve).