Sveti Peter

Sveti Peter (prije Raven, tal. S. Pietro dell'Amata ili della Matta), raštrkano naselje na krajnjem jugozapadu Koparskih brda, općina Piran (45°28′N; 13°41′E; 210 m nadm. vis.); 329 st. (2002). Zbijena jezgra i zaseoci Goreli, Ivankovec, Koščiči, Kozloviči, Sikuri, Špehi i Šterenci leže na sljemenu i padinama između dolina rijeke Dragonje i potoka Drnice, na grebenskoj cesti Šmarje-Nova Vas-Dragonja.