Strašnica

Strašnica, jama  u naselju Fabci, oko 5 km sjeveroistočno od Baderne. Nalazi se na 275 m nadm. vis., na rubu omanje vrtače. Formirana je u uslojenim krednim vapnencima, a istražena dubina jame iznosi 142 m.