Semedela

Semedela (tal. Semedella), stambena četvrt grada Kopra (45°32′N; 13°43′E) sa stambenim zgradama i pojedinačnim kućama (5013 st., 2002) na području nekadašnjega raspršenoga seoskog naselja (zaseoci Barban, Pastoran, Provè i Sveti Marko). 

 

Nastala je nakon 1954., kad se Kopar počeo gospodarski razvijati na sjev. padinama uzvisine Markovec. Od stare jezgre Kopra odvaja je more, korito preseljene rijeke Badaševice, napuštena željeznička pruga Trst-Poreč i Bonifika, gdje su do 1912. bile solane. Danas je Bonifika najvećim dijelom zasuta, ima prometnu i rekreacijsku ulogu (sportsko-rekreacijski centar s višenamjenskom dvoranom), tu su i objekti za proizvodne i uslužne djelatnosti.

Mirjam Požeš, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE