Sejenišče

Sejenišče, naziv zemljišne čestice. Izraz je zapisan u zemljišnu knjigu (prva polovica XIX. st.) sela Črnotiče i označuje vrlo male čestice označene kao vrt (orto), tik pod stjenovitim kraškim rubom kraj sela, s pogodnim položajem za ranu sjetvu.