Scarpa, Iginio

Scarpa, Iginio, riječki patricij (Rijeka, 1794 - Rijeka, 1866). Sin je trgovačkog poduzetnika Paola Scarpe, koji se 1778. doselio u Rijeku, i Riječanke Marije Tomašić. 

Bio je veletrgovac drvom i žitom, vicekonzul u Danskoj (1822), član grad. uprave i predsjednik Trgovačke komore Rijeke te promotor turizma u Opatiji. God. 1844. u Opatiji je izgradio Villu Angiolinu, nazvavši ju imenom svoje supruge Tršćanke, rođ. Sartori, s kojom se vjenčao 1821.

Ivan Blažević, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005.