Roža, Josip

Roža, Josip, klasični filolog (Vidulini kraj Žminja, 1860 - Vidulini kraj Žminja, 1931). U Pazinu je pohađao njemačku gimnaziju, zatim je završio studij talijanskog i klasičnih jezika u Beču.