Brusić, Zdenko

Brusić, Zdenko, arheolog, sveučilišni profesor (Šibenik, 16.IX.1938. - Zadar, 10.XI.2014.). U rodnom gradu pohađao je osnovnu školu i gimnaziju. Arheologiju je studirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je i magistrirao 1973., a 1981. doktorirao s disertacijom Import helenističke i rimske reljefne keramike u Liburniju (objavljeno 1999. i kao knjiga na engleskom Hellenistic and Roman Relief Pottery in Liburnia).