Rezbarstvo

Rezbarstvo, umijeće oblikovanja ukrasa i likova tehnikom plitkoga ili dubokoga reza u različitim materijalima, ugl. u drvu (drvorezbarstvo), keramici i kovini. Ta se tehnika primjenjuje u skulpturi i u izradbi predmeta umjetničkoga obrta te kućne radinosti, a u pučkoj sredini pri izradbi uporabnih predmeta za kućanstvo i gospodarstvo. U tradicionalnom istar. selu od davnine su takve uporabne predmete izrađivali muškarci i ugl. ih ukrasivali plitkim rezom (rovašenje), pretežito geometrijskim motivima (koncentrični krugovi, paralelne pruge, rombovi), motivom riblje kosti, zubre te biljnim i životinjskim motivima. Predmeti se ukrasuju s vanjske strane, npr. vodir (tombolac, tulac), zipka (zivka, zikva), sanduk za čuvanje robe (škrinja, kasela), klupa (banak, škanj), klupica za dijete (škanjić), stolica, štap za hodanje (palica), kutija za duhan (škatula za tabak, tabakiera), naćve za miješanje kruha, preslica i dr. Graditelji nar. glazbala ukrasuju rovašenjem svirale, šurle, sopelice, roženice i dr.