Rakitovac

Rakitovac (slov. Rakitovec, nekoć Rachitovich, tal. Gramino, Acquaviva dei Vena, Saletto d'Istria), zbijeno naselje u južnom dijelu Podgorskoga Krasa (45°28′N; 13°58′E; 533 m nadm. vis.); 145 st. (2002), općina Kopar. Smješten iznad ceste Črni Kal-Zazid-Buzet, u dnu suhoga polja dinarskoga smjera. Na sjeveroistoku je brdo Kavčič (883 m), na jugu Breg (595 m).