Pupićina peć

Pupićina peć, pećina na desnoj strani Vele drage, jugoistočno od ruševina Stare Vranje, na oko 120 m aps. visine. To je polupećina s ulazom širine 19 m, koja se u duljini od 2 m postupno suzuje na 3,5 m. Ulaz, okrenut prema jugu, ima oblik polukružna svoda, najveće visine 7 m.