Protestantska književnost

Protestantska književnost, književnost nastala u Europi u doba reformacije usmjerene na navještanje evanđelja govorenom i tiskanom riječju na narodnim jezicima, a u kontekstu djelovanja Martina Luthera, Johannesa Calvina, Filipa Melanchtona i njihovih sljedbenika. Hrvatska protestantska književnost nastala je u drugoj polovici XVI. st., zahvaljujući radu hrvatske tiskare u Urachu, a najviše su joj pridonijeli djelatnici s istarskog sjevernoprimorskog područja: S. Konzul IstrijanAntun Dalmatin, Juraj Juričić, Juraj Cvečić, Leonard Merčerić, Matija Živčić, Ivan Fabijanić, Frane Klej, Vunko Verneković i dr. Svi su bili usmjereni na prevođenje i korigiranje hrvatskih knjiga, koje su se tiskale glagoljicom, ćirilicom i latinicom. Formiranju hrvatske tiskare umnogome je pomogao P. P. Vergerio ml. i barun Ivan Ungnad (1493-1564), njem. knezovi na čelu s vojvodom Kristofom od Württemberga te car Maksimilijan II. Hrvatski su se protestanti u uraškoj tiskari koristili predlošcima ponajboljih teologa: M. Luthera, I. Brenziusa, F. Melanchtona i dr.