Popolano dell'Istria, Il

Popolano dell'Istria, Il dvotjednik za književnost, umjetnost, poljoprivredu, koji je izlazio od X.1850. do IX.1851. na 4 str. maloga formata (20 cm × 30 cm). Pokrenuo ga je Michele Fachinetti u Trstu, nakon što mu je propao pokušaj otvaranja tiskare u Istri. Odgovorni urednik bio je M. Weiss, sastavljač M. Fachinetti, suradnici su bili N. Maddonizza, T. Luciani, N. Gallo, M. Oplanich.