Nazor, Vladimir

Nazor, Vladimir, književnik (Postire na Braču, 30.V.1876 – Zagreb, 19.VI.1949). Pučku školu pohađao je na Braču, a klasičnu i realnu gimnaziju u Splitu 1886–94. Na Filozofskom fakultetu u Grazu 1902. diplomirao prirodne znanosti. Bio suplent u splitskoj gimnaziji, potom prof. i ravnatelj sr. škola u Zadru (1901–03), Pazinu (1903–06), Kopru (1906–08), Kastvu (1908–18) i Zagrebu (1918). U Crikvenici je od 1920. bio upraviteljem dječjega doma, 1926. prof. u Sušaku, potom se vratio u Crikvenicu do 1931. U Zagrebu je bio i upraviteljem dječjega sirotišta, a umirovljen je 1933. kao gimnazijski ravnatelj. U prosincu 1942. s I. G. Kovačićem priključio se partizanima, od 1943. predsjednik je Izvršnog odbora ZAVNOH-a, a nakon II.svj. rata do smrti predsjednik Prezidija Hrvatskoga sabora.