Omnibus

Omnibus, list koji je od 15.X.1904. do 22.VI.1912. izlazio u Puli, najprije kao večernji dnevnik, poslije tjednik, pa  ponovno dnevnik (jutarnji); zatim je izlazio triput, pa dvaput tjedno. Tekstovi su bili na trima jezicima (hrvatski, talijanski, njemački), a potom samo na hrvatskom i talijanskom. Imao je 2-4 stranice formata 23 cm × 31 cm, pa 20,5 cm × 46 cm. 

 

Osnovao ga je M. Laginja, koji je postao i njegovim vlasnikom. Urednici su bili J. Kusak, Ante Belanić, Ante Volarić i Jerko Mahulja. Čitanost mu je bila dobra, napose na otocima i na kvarnerskoj rivijeri. Stvaranje trojezičnih novina odraz je želje novonastaloga hrvatskoga građanstva da javno mnijenje, posebice stavove talijanskih i njemačkih političkih predstavnika i činovnika u upravnim tijelima vlade, pokrajine i grada usmjeri prema problemima i potrebama Hrvata. Tomu je pridonosila pojava političko-književnog lista Il Diritto Croato (1888-94).

L. Giuricin, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena. 1. 2. 2005., IE