Slovenski Jadran

Slovenski Jadran, tjednik koji je izlazio u Kopru 1952-63. Sljednik je Istrskega tednika (Kopar 1950-52). Tiskala ga je tiskara Jadran, u nakladi od 5500 komada. Odgovorni urednici bili su: Milko Štolfa (1952-54), Ivan Renko (1955-56), Stane Škrabar (1956-58) i Rastko Bradaškija (1958-63). 

 

Urednička politika i sadržaj bili su mu najprije određeni razdobljem Zone B i njezina priključenja Jugoslaviji, a potom razdobljem uspostavljanja socijalističkog uređenja. Donosio je obilje podataka o lokalnim događajima u gospodarstvu i društv. životu (otvaranje novih tvornica, škola, društava i sl.). Od 1955. na jednoj stranici ima rubriku Barčica, namijenjenu mladima. Nakon spajanja koparskoga i goričkoga područja ujedinjen je s Primorskim novicama (Nova Gorica 1947-63).

LIT.: B. Marušič, Povojni slovenski tisk, Zbornik Primorske - 50 let, Koper 1997.
D. Ivančič, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE