Narodni list

Narodni list, politički tjednik za narodnu prosvjetu, glasilo hrvatskog preporodnoga pokreta koje je izlazilo u Opatiji od 22.XI.1900. do 1904., u doba žestokih sukoba istarskih talijanaša i narodnjaka. Osnovna zadaća toga »pučkoga lista za politiku i pouku« bila je uspostava političke ravnoteže između sukobljenih stranaka i uklanjanje raskola nastala nakon što je Ivan Krstić pokrenuo list Prava naša sloga (1896).