Naš kanat je lip

Naš kanat je lip, susret zborova pjevača amatera, djece, mladeži i odraslih, glazb. manifestacija osnovana 1972. u Poreču nastojanjem S. Zlatića i dr. Nazvan po skladbi I. Matetića Ronjgova (1961). Svrha manifestacije prvotno je bilo okupljanje i predstavljanje javnosti zborova koji uglavnom izvode istar. pučku glazbu, njeguju istarsku ljestvicu i primorsko-istar. govor, potom predstavljanje istarsko-primorske nar. glazbe pretočene u umj. djelo.

Na prvom su se susretu predstavila tri zbora, a na drugome su se okupili pjevački sastavi širom regije. Uvjet za nastup bilo je izvođenje skladbe s čak. tekstom i istarskom ljestvicom. U početku su se najčešće izvodile umj. obradbe pučkih pjesama, zatim su skladatelji počeli uglazbljivati stihove čak. pjesnika (Mate Balote, D. Gervaisa, Z. Črnje i dr.) i stvarati djela nadahnuta istarskom ljestvicom i čak. riječi. Potom se svake druge godine raspisuje natječaj za nove skladbe. Do 2003. tekstove pišu M. Sinčić, D. Načinović, V. Pernić, I. Pilat, Zdenka Visković-Vukić i dr., a izvedeno je više od 200 praizvedbi; objavljuju se nova djela hrv. skladatelja koja su poklonjena susretu (J. Kaplana, N. Milottija, Đeni Dekleva-Radaković, D. Prašelja, B. Starca, D. Bassanesea, N. Njirića, S. Zlatića, A. Markovića, B. Okmace i dr.). Tiskano je više zbirki Naš kanat je lip, monografskih izdanja (S. Zlatića, J. Kaplana i A. Markovića), dvije glazb. slikovnice za djecu: Sunce ima dva barkuna (1987) N. Milottija i Kanat rožicići i sonca (1992) Đeni Dekleva-Radaković, više zbirki nagrađenih skladbi s natječaja.

U.