Brončano doba

Brončano doba, razdoblje prapovijesti u kojem se za izradbu predmeta upotrebljavala bronca (slitina bakra i kositra u idealnom omjeru 90:10). U Egiptu, na Istoku, u Kini i Sredozemlju bronca je bila poznata već u III.tisućljeću pr.Kr., a u Europi je b. d. trajalo približno od XVIII. do VIII.st.pr.Kr. Nastaje na eneolitičkom supstratu i traje sve do željeznoga doba.