Mihaljević, Fran

Mihaljević, Fran, liječnik, infektolog (Pula, 7.I.1900 - Zagreb, 19.VIII.1975). Gimnaziju je pohađao u Trstu, a Medicinski je fakultet završio u Beču 1925. 

 

Bio je dugogodišnji predstojnik i organizator kliničkog i nastavnog rada u Bolnici za zarazne bolesti u Zagrebu te redoviti prof. Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Prvi je organizirao nastavu kliničke infektologije te za taj predmet sastavio prve udžbenike. Zaslužan je za nastavu i edukaciju studenata, postdiplomanata i specijalizanata u toj uglednoj kliničkoj bolnici u Hrvatskoj. Objavio je više od stotinu znanstvenih radova (sam ili sa suradnicima) iz svih grana infektologije. Dobio je Nagradu grada Zagreba 1966. za djelo Opća klinička infektologija i za uzornu organizaciju Bolnice za zarazne bolesti u Zagrebu te mnogobrojna druga odličja.

LIT.: Z. Maretić, Prigodom otkrivanja spomen ploče prof. dr. Franu Mihaljeviću u Puli 26.V.1977, u: Zbornik zdravstva u Istri, Pula 1977.
I. Rudelić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE