Nasljedne bolesti

Nasljedne bolesti, bolesti koje se genima prenose na potomstvo. Sklonost organizma za neku nasljednu bolest i postojanje genetskoga defekta određuje se analizom deoksiribonukleinske kiseline (DNA). Preduvjet za epidemiološku procjenu nasljedne bolesti precizna je individualna dijagnostika. U kliničko-genetičkoj ambulanti pulske Opće bolnice i Doma zdravlja u proteklih je 10 godina zbog nasljednih bolesti u obitelji ispitano više od 1000 ljudi, a još je oko 500 ispitano u okviru znan. epidemioloških projekata.