Marenzi, Antonio

Marenzi, Antonio (lat. Antonius Marentius), pićanski te tršćanski biskup (Trst, 22.IX.1596 - Trst, 22.X.1662). Bio je potomak ugledne barunske obitelji. Obnašao je službu generalnoga vikara tršćanskoga biskupa i savjetnika austrijskog cara, koji ga je 1635., po patronatskome pravu, imenovao pićanskim biskupom. Doputovavši u Rim kao član careva izaslanstva papi, bio je ondje 1638. posvećen za biskupa. 

 

U Pićan je svraćao povremeno jer je ostao u carevoj službi, po čijem je prijedlogu 1646. bio premješten na tršćansku biskupsku stolicu. Osobno je 1644. predao u Rimu relaciju o stanju u siromašnoj Pićanskoj biskupiji. Uspio je dovršiti zahvate prethodnih biskupa u katedrali, nabaviti orgulje, popraviti rezidenciju i jednom pohoditi sve župe. U relaciji je pohvalio radinost i privrženost vjeri stanovnika biskupije, mahom Hrvata i pojedinih Talijana. Kao tršćanski biskup osnovao je na Ćićariji župu Vodice, a u relaciji iz 1650. opisao je poimence sve istarske župe austrijskog i, opširnije, mletačkog dijela biskupije, gdje su mu vlasti zadavale posebne brige zbog otimanja feuda i dobara koji su pripadali biskupskoj menzi.

LIT.: P. Cauchet, Hierachia catholica medii et recentioris aevi, IV, Padova 1967; L. i M. M. Tacchella, Il cardinale Agostino Valier e la riforma tridentina nella diocesi di Trieste, Udine 1974; I. Grah, Izvještaji pićanskih biskupa Svetoj Stolici (1589-1780), Croatica Christiana periodica, 1980, 5-6.
I. Grah, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE