Ljudevit iz Pirana

Ljudevit iz Pirana, teolog (Piran, 1380 - ?, oko 1450). Franjevac, provincijalni ministar u Provinciji sv. Jeronima 1424-30. i Provinciji sv. Antuna 1433-36., biskup u Forliju (1437-46), koncilski stručnjak na saboru u Baselu (1434), gdje je na Veliki četvrtak održao zapažen govor.