Lukež, Karlo

Lukež, Karlo, odvjetnik i pjesnik (Pićan, 4.XI.1869 - Lovran, 10.XII.1930). Po završenoj njemačkoj gimnaziji u Pazinu i Trstu, studirao je pravo u Beču i Grazu. Neko je vrijeme bio činovnik u Trstu, a od 1908. odvjetnik u Lovranu. 

Prve dvije pjesme objavio je 1886. u zadarskom časopisu Hrvatska. Potom je surađivao u drugim časopisima, a od 1892. i u slovovenskom listu Slovanski svet. Objavljivao je pjesme i crtice, napisao je libreto za operu Petar Svačić J. Mandića (1902). Zbirku pjesama Cvijeće i trnje (1898) objavio je pod pseudonimom Dr. Trnoplesar Budisvoj.

R., Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE