Narodnooslobodilački pokret (NOP)

Narodnooslobodilački pokret (NOP), antifašistički pokret pod vodstvom KP osnovan radi oslobođenja od okupatorskih snaga u II. svj. ratu te ujedinjenja u novu jugosl. zajednicu. Istra se spominje već u prvim proglasima KP Hrvatske u travnju 1941., no kako je bila sastavni dio talijanskoga drž. teritorija, pokret se razvijao u složenim vojnim i polit. uvjetima. U Istri je NOP bio nastavak tradicije antifašizma, koji je opstao unatoč represivnim mjerama tal. vlasti (Specijalni sud za zaštitu države osudio je 1926–43. na zatvor ili progonstvo 692 istar. antifašista). U borbi protiv fašizma i za nac. prava isticali su se narodnjaci, sljedbenici preporodnoga pokreta i mnogi svećenici te članovi KPI.