Kuret, Vladimir

Kuret, Vladimir, vinogradar, voćar, publicist (Šmarje, 2.IV.1888 - Šentjur kraj Celja, 9.II.1962). Gimnaziju je pohađao u Trstu, a u Klosterneuburgu kraj Beča završio je Višu školu za vinarstvo i voćarstvo. 

Službovao je kao stručnjak za vinogradarstvo i maslinarstvo u Dalmaciji, potom u Istri, u Buzetu i Kopru (1913-19) te u Sloveniji. Pisao je crtice u časopisima Slovan i Ljubljanski zvon, mnogobrojne stručne članke u časopisima Primorski gospodar, Gruda, Naše gorice, te objavio djelo Obnova in oskrba vinogradov (1939). Zaslužan je za uvođenje kvalitetnoga sadnoga materijala u vinogradarstvu.

J. Čebron, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE