Kuje

Kuje, uvala na jugoistočnoj obali Istre, 1,5 km jugoistočno od Ližnjana. Pogodna je lučica za privez ribarskih brodica okolnoga stanovništva (Ližnjana i Šišana) te manjih jahta, zaklonjena od svih vjetrova osim sjeveroistočnih. 

Ponad sjeverne obale zaljeva na ostatcima rimske ladanjske vile nalazi se crkvica sv. Marije od Kuj. Naseljenost u rim. doba dokazuju arheološki nalazi građevina i natpisa, po kojima se može zaključiti da je to područje neko vrijeme bilo dio carskih posjeda (I. st.). Arheološka istraživanja prilikom obnove crkvice (1995) pokazala su postojanje antičkog objekta, na kojem je u V. st. izgrađena crkvica ukrašena podnim mozaicima. Toponim se spominje 1197. kao Cuvae, a 1452. spominje se crkvica S. Thoma de Cuve. Zavjetna pomoračka crkvica sv. Marije podignuta je poč. XVIII. st. Projekt prezentacije arheoloških nalaza izradio je arhitekt Anton Percan.

LIT.: Ž. Ujčić, Arheološko nalazište u crkvi majke Božje od Kuj, u: Crkva majke Božje od Kuj i prijedlog uređenja (Katalog) AMI, 51, Pula s. a.
R. Matijašić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE