Knez

Knez, naziv za upravitelje, često i samostalne vladare pojedinih teritorijalnih cjelina. Ranosrednjovjekovni naslovi dux, comes i princeps u modernoj su se hrvatskoj historiografiji najčešće prevodili pojmom knez, dok je istodobno za istarskog franačkog upravitelja s naslovom dux (npr. za Ivana na Rižanskom saboru) redovito korišten pojam vojvoda. Prvi je spomen naziva knez na hrvatskom jeziku zabilježen na Bašćanskoj ploči.