Karni

Karni (lat. Carni, grč. κάρνοι), galsko pleme, u antičko doba nastanjeno u istočnim Alpama Cisalpinske Galije, između kolonije Tergeste (Trst) i porječja Save. U I. st. pr. Kr. bili su prvi sjeverozapadni susjedi Histra, graničeći s njima na tršćanskom krasu, te s Japodima između Ćićarije i Nanosa.