Istra cement d. d.

Istra cement d. d., tvornica posebnih vrsta cementa u Puli. God. 1925. talijanska je vlada bivšu vojarnu i skladišta austrougarske mornarice na otoku Sv. Petar u Puljskom zaljevu dala na uporabu dioničkom društvu Società Istriana dei Cementi iz Pule, u pretežnom vlasništvu obitelji Stock. Već iduće godine potpaljene su dvije peći, jedna za proizvodnju portland cementa na bazi tupine i druga za proizvodnju aluminatnoga (taljenoga) cementa po licenciji franc. proizvođača Lafargea. God. 1932. uvodi se linija za proizvodnju bijeloga portland cementa. 

 

Nakon II. svj. rata tvornica je promijenila naziv u »Giulio Revelante« i dosegnula ukupnu godišnju proizvodnju od 130000 t aluminatnoga i bijeloga cementa. Proizvodni su kapaciteti modernizirani 1977. izgradnjom nove linije bijeloga portland cementa. Tvornica 1993. prelazi u većinsko vlasništvo njem. grupacije Heidelberg Zement i mijenja naziv u Istra cement international d.d. odn. od 2002. u Istra cement d.d. Za njezin razvitak posebno je zaslužan ravnatelj Lovro Dragojević, direktor 1968-96. Novi vlasnik ukinuo je liniju za proizvodnju bijeloga cementa, ali je znatno modernizirao liniju za proizvodnju aluminatnoga cementa (godišnja proizvodnja oko 85000 t). Osnovne su prednosti puljskoga aluminatnoga (taljenoga) cementa brzina vezivanja (za 15 sati postiže potrebnu čvrstoću), otpornost na visoke temperature (do 1450 °C), zbog čega je desetljećima vrlo tražen proizvod na svj. tržištu, posebice u vatrostalnoj industriji, u radovima na visokim pećima i u moru. Tvornica ima integrirani sustav zaštite okoliša prema međunar. normama. Zapošljava 160 radnika (2003); od 2001. predsjednik je uprave društva Gilles Bonaert.

M. Ferenčić, Istarska enciklopedija