Vocci, Marino

Vocci, Marino, novinar, publicist, kulturni gastronomski promotor, ekolog, političar (Kaldanija kod Buja, 24.III.1950. - Opčine, Trst, 12.XII.2017.). S obitelji se kao ezul 1954. seli u Opčine (Opcina, Opicina) na tršćanskom Krasu. Završio je Tehničku školu "Alessandro Volta" u Trstu, potom je nekoliko godina studirao književnost na tršćanskom Sveučilištu, ali nije diplomirao. Početkom 1970-ih radi kao vodič u tršćanskom muzeju Rižarna sv. Sabe, podučava talijanski i povijest u školama, a od 1977. do 1997. radi u tršćanskom Laboratorio di Biologia Marina, kojega je bio jedan od osnivača.