Illustrierte Österreichische Riviera-Zeitung

Illustrierte Österreichische Riviera-Zeitung, prve istarske novine koje su služile turističkoj promidžbi istočnojadranske obale. U podnaslovu su bile određene kao »organ za lječilišne i privredne interese Dalmacije, Istre i Trsta«.

Izlazile su na njem. jeziku, najprije u Puli od 15.IV.1904. do ožujka 1905., a nakon toga u Opatiji do rujna 1906. Izdavač i gl. urednik bio je F. J. Weiss, a odgovorni urednici F. Stepanek i A. Hartmann. Tiskane su kao tjednik u nakladi od 2500 primjeraka. Glavna svrha lista bila je predstavljanje turističko-lječilišne ponude Istre i Dalmacije inozemnim gostima. Objavljivani su prilozi o povijesti, privredi, etnografiji, turističko-lječilišnim mogućnostima i prirodnim ljepotama Istre i Dalmacije, te o kulturi i sportu, uz mnogobrojne promidžbene oglase. Distribucija je bila organizirana na putničkim brodskim linijama većih eur. brodarskih agencija. List je subvencionirala država, a imao je svoje urede u Trstu, Beču i New Yorku.

LIT.: M. Bogneri, La stampa periodica italiana in Istria (1807-1947), Trieste 1986.
B. Dobrić, Istarska enciklopedija