Topolovac

Topolovac (slov. Topolovec),  naselje u južnom dijelu Koparskih brda (45°28′N; 13°49′E; 410 m nadm. vis.); 44 st. (2002); općina Kopar. Smješten na pobrđu 1 km ispod ceste Gračišće-Kućibreg-Buje. Čine ga tri zaseoka između dolina Malinske i Dragonje, čiji je pritok Vruja izdubio sutjesku. Mnoge su kuće napuštene, većina stanovnika živi u zaseocima Žrnjovec i Hrvoji, gdje je crkva sv. Zenona (kapelanija).