Hermes, Otto

Hermes, Otto, prirodoslovac i političar (Meyenburg, 10.IX.1838. - Berlin, 19.III.1910.). Doktorirao je 1865. u Leipzigu tezom o sumporcijanovodičnim spojevima. Prema narudžbi Berlinskoga akvarija 1869. uspio je u svojoj kemijskoj tvornici proizvesti umjetnu morsku vodu odgovarajućega sastava. Od 1873. bio je ravnateljem toga akvarija, koji se primjenom znanosti i iskustva i njegovim smislom za atraktivno uređenje izložbenih bazena uskoro pročuo diljem svijeta. 

 

Zbog potrebe stalne opskrbe akvarija živim organizmima i morskom vodom osnovao je u Rovinju Zoološku stanicu (Centar za istraživanje mora Rovinj), kojoj je bio prvim ravnateljem i poslije vlasnikom. Poboljšao je metodu brzoga prijevoza morskih organizama do odredišta. Proučavao je pojavu svjetlucanja mora, a uzročnika te pojave nazvao Bacillus phosphoricus. Prvi je pronašao spolno zrele mužjake jegulje. God. 1881. postao je članom njem. Reichstaga, a 1886. i pruskoga Landtaga. Kao ljekarnik bio je član Akademskoga farmaceutskoga društva.

LIT.: H. Henking, Dr. Hermes, Mitteilungen des Deutscher Seefischerei-Verein, 1910, 26; H. Strehlow, Zur Geschichte des Berliner Aquariums, Der Zoologische Garten, Jena, 1987, 57.
D. Zavodnik, Istarska enciklopedija