Briškula

Briškula (tal. briscola), tal. kartaška igra, raširena u Istri i dr. hrv. primorskim krajevima. Igra se tal. kartama zvanim trieštinke. U snopu ima 40 karata u četirima bojama: kope, špade, baštoni i dinari. Obično se igra u četvero, tj. po dva para, ili rjeđe u šestero.