Hauser, Lucas

Hauser, Lucas, pozlatar i slikar (XVIII. st.). Nije poznato gdje je i kada rođen i umro. Radio je i u umjetničkoj radionici pavlinskoga samostana u Sv. Petru u Šumi, s kiparom P. Riedlom, a vjeruje se da je bio suradnik i pomoćnik L. Keckheisena na dvjema oltarnim slikama na bočnim oltarima samostanske crkve (Pokolj nevine dječice, 1766; Sv. Pavao Pustinjak, 1772).