Grado

Grado (slov. Gradež), jadranski obalni grad u sjeveroist. Italiji (45°41′N; 13°23′E; 1 m nadm. vis.); 8872 st. (2002). Leži na priobalnom otoku uz Tršćanski zaljev, na sprudu lagune koju tvore nanosi Soče, Nadiže i Ause. Osnovan je u V. st. kad su se na to mjesto pred Hunima sklonili stanovnici Akvileje na čelu s patrijarhom. Langobardi su u Akvileji 568. ustoličili novoga patrijarha, kojega je papa priznao 700., pa je između Grada i Akvileje nastao spor oko pitanja tko ima pravo na kontinuitet, a time i primat u crkvenopravnom pogledu, na sjev. Jadranu. Spor je riješen 827. na sinodu u Mantovi, gdje je Akvileja dobila za pravo, a Grado je sveden na razinu župe.