Golf

Golf (engl. golf, od škot. gowf: udariti, zamahnuti, ili nizozemski kolf: štap), sportska igra na uređenim travnatim poljima na otvorenom, u kojoj igrač različitim palicama udara lopticu s početnih točaka po nizu polja (9 ili 18) na igralištu. Pobjeđuje igrač koji najmanjim brojem udaraca ubaci lopticu u jamicu na kraju svakoga polja. 

 

U Istri se neformalno igrao na poč. XX. st. na Brijunima, na kojima je 1922. C. Kupelwieser dao urediti igralište s 18 polja, a prvi se službeni turnir Brioni Challenge Cup održavao 27-31.III.1923. U Ičićima je 1930. izgrađeno manje igralište s 9 polja, na kojemu se prvi međunar. turnir održavao 5-10.IX.1935. Oba su igrališta nakon 1940. napuštena, a tek je 1992. obnovljeno brijunsko, i to s 9 polja. Na njemu se 22-24.I.1993. održavao prvi turnir u golfu u RH Brijuni open '93 te prvo prvenstvo Hrvatske 9.X.1993. Nakon što je 1997. utemeljen Golf klub Pula, organizacija se turnira intenzivirala, a golf je sve popularniji. Klub je 1998. postao članom Hrvatskoga golf saveza, a 1999. jedan je od suosnivača Istarskoga golf saveza (klubovi Poreč, Pula, Tar). Iste je god. održano prvo Otvoreno prvenstvo Istre. Klub Pula osvojio je 2002. ekipno prvenstvo Hrvatske te nastupio na eur. prvenstvu u Carigradu. Njegovi članovi (njih više od 120 u 2004) nastupali su za nac. reprezentaciju na mnogobrojnim natjecanjima (Mediteranske igre, Svjetsko prvenstvo) te osvojili pojedinačno seniorsko i juniorsko prvenstvo Hrvatske (Vanja Nikolić, Dean Dužaić). Klub organizira nekoliko tradicionalnih turnira na brijunskom igralištu golfa: na poč. proljeća Brijuni spring open, otvoreno amatersko prvenstvo Istre u studenom Istra open, regionalnu zimsku ligu Alpe-Jadran, susrete s tuzemnim i inozemnim klubovima. Vježbališta za golf uređena su (u 2004) na Brijunima, u Taru i Loborici.

S. Miljević, Istarska enciklopedija