Giorgini, Bartolomeo

Giorgini, Bartolomeo, povjesničar (XVIII. st.). O njegovu životu ima malo podataka.