Gažon

Gažon (tal. Gason), veće zbijeno naselje u Koparskim brdima, oko 3 km jugoistočno od Izole (45°31′N; 13°42′E; 243m nadm. vis.); 467 st. (2002), općina Kopar. Smješten je na grebenu koji se od uzvisine Turn (266m) jugoistočno od naselja proteže prema sjeverozapadu.