Brioni Insel-Zeitung

Brioni Insel-Zeitung, ilustrirani mondeni časopis na njem. jeziku, koji je izlazio od 6.II.1910. do 8.III.1914., isprva, do kraja listopada, tjedno, nedjeljom, na dvanaest stranica i s tvrdim koricama formata 26,5cm × 37 cm, a poslije jednom mjesečno. Izdavač mu je bio Gutsdirektion Brioni, a urednici Otto Buchsbaum te od 31.I.1913. S. O. Fangor.

Tiskan je u nakladi od 1.000 primjeraka u tiskari Adolf Fischer & Comp. u Puli, a od 31.I.1913. u tiskari Herrmanstorfer u Trstu. Objavljivao je građu iz prošlosti otočja, informacije i reportaže o boravku europske i svjetske elite na Brijunima i književne priloge. U svakome broju objavljivane su i liste gostiju, među kojima su bili onodobni vodeći umjetnici, pripadnici političke i gospodarske elite te članovi kraljevskih i carskih obitelji. Redovito su objavljivani i željeznički vozni redovi od Petrograda, Beča, Venecije, Trsta i Berlina do Pule (Brijuna), te brodske linije od Trsta i Kotora do Pule i Brijuna (uključivši i tjednu liniju od Aleksandrije do Trsta). Sadržajem, zajedno s mnoštvom reklama iz cijelog svijeta, među kojima su i one za newyorške hotele, svjedoči da su Brijuni uoči I. svjetskog rata bili svjetski mondeni centar.

Mirko Urošević, Istarska enciklopedija