Feretić, Franjo Anijan

Feretić, Franjo Anijan, krčki biskup (Vrbnik, 2.XII.1816 - Krk, 18.III.1893). Obnašao je duhovne i upravne službe Krčke biskupije. Doktorat iz teologije postigao je 1845. na bečkom Teološkom institutu Augustineumu. Potom je bio kancelarom ordinarijata Krčke biskupije, te među ostalim i kaptolskim kanonikom-teologom. 

 

Naslijedio B. Bozanića na biskupskoj stolici (imenovan 1880.). Sudionik je hrvatskoga narodog preporoda, narodni zastupnik (1861. i 1867.), poslije i virilist u Istarskom saboru u Poreču, gdje je branio hrvatski jezik, prava i gospodarske interese istarskih Hrvata. Osnovao je zakladu (50000 forinta) za odgoj svećeničkoga podmlatka, a iz te je ostavštine biskup A. Mahnić pomogao izgradnju Đačkoga doma u Pazinu (danas Pazinski kolegij). Bavio se i poviješću, te je u rukopisu ostavio opsežan tekst na talijanskom jeziku o crkvenoj povijesti.

LIT.: B. Milanović, Hrvatski narodni preporod u Istri, I, Pazin 1967 (i 1991).
R., Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE