Ettinger (Etinger), Zvonimir

Ettinger (Etinger), Zvonimir, ekonomist (Daruvar, 25.III.1923 - Pula, 11.II.1994). Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1946., a doktorirao 1978. Od 1948. bio je nastanjen u Puli, gdje je obavljao mnogobrojne stručne i pedagoške poslove.