Decima MAS

Decima MAS (Decima flottiglia mezzi d'assalto, Xa MAS), talijanska vojna postrojba mornaričkoga pješaštva koja se nakon talijanske kapitulacije 8.IX.1943., u skladu sa svojim nacionalističkim fašističkim idealima, povezala s njemačkim okupacijskim snagama. U sastavu Talijanske Socijalne Republike (Repubblica Sociale Italiana) borila se do kraja rata protiv anglo-američkih snaga te hrvatskih i slovenskih partizanskih postrojba.