Črnotiče

Črnotiče (tal. Cernotti), naselje na Podgorskom krasu (45°33′N; 13°54′E; 389 m nadm. vis.); 85 st. (2002), općina Kopar. Leži na flišnoj podlozi u zavjetrini, pod okomitim stijenama kraške visoravni. Nalazi se na lokalnoj cesti i željezničkoj pruzi Kopar-Divača. Malobrojno stanovništvo bavi se poljodjelstvom.